|  poschodie 1 >

Budova B1 - poschodie Prízemie

Prízemie