Financovanie

Túto sekciu budeme čoskoro aktualizovať.

Stav k 15.10.2010

Priebeh výstavby - Stav k 15.10.2010