Financovanie

Túto sekciu budeme čoskoro aktualizovať.

Stav k 31.12.2009

Priebeh výstavby - Stav k 31.12.2009