Kontakt

Developer

Apartment Slovakia, s.r.o. Tel.
ul. D. Dlabača 775/33 +421 41 5623 371
010 01 Žilina
Email

info@rezidenciasobieski.sk

sturovo@rezidenciasobieski.sk

Predajcovia

Apartment Slovakia, s.r.o. Tel.
ul. D. Dlabača 775/33 +421 41 5623 371
010 01 Žilina
Email

sturovo@rezidenciasobieski.sk

info@rezidenciasobieski.sk

Napíšte nám

Stav k 13. 5. 2010

Priebeh výstavby - Stav k 13. 5. 2010