Nové informácie

Skolaudovaný vchod č.1. Pokračovanie v chode č.2 - ukončenie 1/2018

Dokončenie celého bloku b1 sa plánuje na 2018/2019. Po skončení budovania bloku B1 sa bude pokračovat vo výstavbe bloku b2 podľa vizuálu. Mesto vybuduje ulicu a pripojenie na komunikácie v okolí projektu.

 

Nová adresa Rezidencie Sobieski je Bruntálska ulica so súpisnym číslom 3360 a orientačným číslom 2.

22. december 2017 späť

Stav k 13. 5. 2010

Priebeh výstavby - Stav k 13. 5. 2010